Termeni si conditii

Introducere

Folosirea site-ului www.consilia.ro și a tuturor informațiilor pe care le conține acesta, implică automat acceptarea de către utilizator a prezentelor reglementări privind termenii și condițiile de utilizare. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului vă recomandăm să citiți și să respectați prevederile de mai jos.

Site-ul, www.consilia.ro, este prezentat "așa cum este" ("as is") fără obligații sau răspunderi din partea societății față de utilizatori, cu excepția obligațiilor legale din domeniu.


Informații generale

Site-ul www.consilia.ro este proprietatea societății SMART BUSINESS AGENCY SRL cu sediul în Arad, str. Petru Maior nr. 2/10, jud. Arad, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/943/2019, având CUI 41112591.

Site-ul www.consilia.ro este un portal web cu informații, analize, consultanță, articole scrise de angajați și colaboratori ai societății și informații preluate de la terți.


Utilizarea site-ului

Prin accesarea site-ului, utilizatorul se obligă să nu producă direct sau indirect niciun prejudiciu societății sau oricărei alte persoane și nici nu va încălca vreo prevedere legală aplicabilă.

Site-ul www.consilia.ro se poate folosi doar în scopul informării personale, pentru alte utilizări este necesar acordul scris al societății SMART BUSINESS AGENCY SRL.

Folosirea fără drept a conținutului site-ului www.consilia.ro atrage aplicarea legislației române în domeniu și repararea întregului prejudiciu cauzat societății SMART BUSINESS AGENCY SRL, atât fizic cât și moral.

Societatea SMART BUSINESS AGENCY SRL poate acorda și altor persoane dreptul de a folosi informațiile de pe site-ul www.consilia.ro. Cei interesați să preia informații de pe site, pot face o solicitare prin e-mail la adresa office@consilia.ro.

Societatea nu este răspunzătoare de niciun prejudiciu cauzat de disfuncționalități tehnice ale site-ului.

Societatea SMART BUSINESS AGENCY SRL, în calitate de proprietar al site-ului www.consilia.ro, poate interveni în orice moment asupra acestuia, adăugând, modificând sau ștergând orice informații de pe site.


Interdicții

Utilizarea abuzivă a site-ului este strict interzisă. Prin utilizare abuzivă se înțelege utilizare site-ului contrar legislației sau a practicilor comerciale din domeniu prin care s-ar aduce orice fel de prejudicii societății sau altor persoane.

Utilizatorilor le este interzis:
  • retransmiterea informațiilor de pe site-ul www.consilia.ro cu înlăturarea din cuprinsul lor a însemnelor care indică drepturile de autor asupra respectivelor informații;
  • modificarea în orice mod a informațiilor de pe site-ul www.consilia.ro pentru a fi distribuite sau vândute în nume propriu;
  • însușirea informațiilor de pe site indiferent dacă se face în scop comercial sau nu.

Servicii prestate, prețuri și modalități de plată

Serviciile sunt prestate pe bază de contract încheiat între SMART BUSINESS AGENCY SRL și Beneficiar, unde sunt prevăzute: drepturile și obligațiile părților; prețul, termenele și modalitățile de plată.

Prestatorul va emite către Beneficiar o factură pentru serviciile solicitate/prestate, obligația Beneficiarului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii, în conformitate cu legislația în vigoare.

Prețurile afișate pe site-ul www.consilia.ro sunt finale, societatea este scutită de plata TVA, conform art. 310 din Codul Fiscal.


Newsletter

Societatea nu trimite mesaje în scop de marketing fără ca acestea să fie solicitate de către utilizator, mesaje SPAM.

Pentru a primi informații de actualitate, din site utilizatorul are posibilitatea de a se abona la newsletter. De asemenea, utilizatorul poate în orice moment să se dezaboneze de la newsletter.

În cazul în care utilizatorul întâmpină probleme cu funcția newsletter a site-ului www.consilia.ro se poate adresa societății SMART BUSINESS AGENCY SRL printr-un e-mail la adresa office@consilia.ro.

În condițiile abonării la newsletter, societatea depune toate eforturile pentru păstrarea în siguranță a informațiilor, însă nu poate fi trasă la răspundere în cazul în care informațiile ajung la terțe persoane prin diferite metode independente de voința societății, astfel că abonarea la newsletter se face pe răspunderea utilizatorului.


Comunicarea

Prin utilizarea funcțiilor de "solicită oferta", "contact" sau "verfică eligibiliatatea", utilizatorul este de acord cu contactarea sa (telefonic și/sau prin e-mail) de către un reprezentant al societății.

Societatea SMART BUSINESS AGENCY SRL încearcă să își îmbunătățească continuu serviciile și modul de prezentare a acestora, astfel că vă invităm să ne contactați în cazul în care ați sesizat o problemă sau aveți o sugestie legată de prezenții termeni și condiții, funcționaliatea site-ului www.consilia.ro sau de serviciile oferite de societate.

În cazul în care considerați că prin informațiile publicate pe site-ul www.consilia.ro vă sunt încălcate unele drepturi personale (la viață, proprietate intelectuală, informații eronate etc.) vă puteți adresa în scris prin e-mail la adresa office@consilia.ro.


Modificarea termenilor și condițiilor

Acești termeni și condiții au durată nelimitată (pe toată durata accesării site-ului și a acțiunilor care au decurs din aceasta).

Societata SMART BUSINESS AGENCY SRL va putea modifica conținutul secțiunii Termeni și condiții fără a fi nevoită să îndeplinească alte proceduri de publicitate. Dacă modificările vizează un anumit tip de utilizator și societatea are datele de contact ale acestuia, poate trimite e-mail cu modificările.

Utilizatorului îi este recomandat să verifice la fiecare accesare a site-ului, termenii și condițiile de utilizare.


Proprietatea intelectuală

Întreg conținutul site-ului www.consilia.ro este proprietatea societății SMART BUSINESS AGENCY SRL. În cazul informațiilor preluate de la terțe persoane acest lucru se va evidenția prin menționarea sursei citate în cuprinsul articolului.

Informațiile de prezentare a serviciilor au rol exclusiv de prezentare și minimă informare și nu atrag nici o obligație pentru societate. Aceasta va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor referitoare la specificațiile serviciilor, prețuri și termene.


Legea aplicabilă

Drepturile și obligațiile tuturor celor cărora li se aplică prezentele termene și condiții vor fi interpretate în conformitate cu legea română. Orice litigiu care izvorăște din prezentul acord sau din utilizarea site-ului www.consilia.ro este de competența instanțelor românești de la sediul societății SMART BUSINESS AGENCY SRL.