Politica de confidentialitate

1. Măsuri de confidențialitate pentru protecția datelor cu caracter personal

 • Ne asigurăm că drepturile persoanelor vizate legate de prelucrarea datelor personale deținute de noi sunt respectate și că oferim mijloacele necesare pentru a le permite să își exercite drepturile.
 • Oferirea de informații persoanelor vizate - oferim persoanelor vizate informații clare și ușor accesibile cu privire la operatorul de date și prelucrarea datelor lor personale.
 • Asigurarea unui mecanism pentru modificarea sau retragerea consimțământului - oferim un mecanism pentru ca persoanele vizate să modifice sau să-și retragă consimțământul.
 • Asigurarea unui mecanism pentru a se opune prelucrării - oferim un mecanism care permite persoanelor vizate să se opună prelucrării datelor lor personale.
 • Împărtășirea exercitării drepturilor de principiu cu privire la datele cu caracter personal - luăm măsuri rezonabile pentru a informa terții cu care au fost împărtășite datele cu caracter personal, despre orice modificare, retragere sau obiecții care rezultă din exercitarea drepturilor persoanelor vizate.
 • Rectificarea sau ștergerea - implementăm un mecanism pentru a facilita exercitarea drepturilor persoanelor vizate să acceseze, să corecteze și/sau să șteargă datele lor cu caracter personal.
 • Oferirea unor copii a datelor cu caracter personal prelucrate - putem oferi o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, supusă politicii de reținere și ștergere, atunci când se solicită de către un responsabil cu datele cu caracter personal.
 • Limitarea colectării - limităm colectarea datelor personale la minimul relevant, proporțional și necesar pentru scopurile identificate.
 • Limitarea prelucrării - limităm prelucrarea datelor cu caracter personal la ceea ce este adecvat, relevant și necesar pentru scopurile identificate.
 • Reținerea - nu reținem date cu caracter personal mai mult decât este necesar în scopul pentru care s-au prelucrat datele cu caracter personal.
 • Eliminarea - se va face în condiții de siguranță și pentru a evita și preveni alte riscuri.

2. Securitatea datelor cu caracter personal

Societatea va depune toate eforturile rezonabile pentru a vă proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau sub controlul nostru prin stabilirea unor măsuri rezonabile de securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, modificării sau aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.

De asemenea, societatea garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic, au fost încheiate protocoale de colaborare cu societățile informatice care gestionează pagina noastră web, s-au prevăzut specificații de securizare a datelor în contractele de colaborare precum și în procedurile interne și există prevederi de confidențialitate în contractele angajaților noștri.