Consultanță finanțări nerambursabile

Consultanță finanțări nerambursabile

Te ajutăm să îți finanțezi afacerea! Oferim o gamă completă de servicii de consultanță pentru accesarea și implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă. Află mai multe!
Servicii incluse Tarif
Identificare oportunități de finanțare - identificare Programe de finanțare deschise;
- verificare eligibilitate beneficiar, afacere și cheltuieli;
- prezentare condiții Programe de finanțare identificate;
- realizare punctaj estimativ;
- propunere modalități de îmbunătățire/creștere a punctajului. Tarif
Gratuit
Gratuit
Consultanță elaborare proiect - asistență în întocmirea bugetului proiectului și încadrarea cheltuielilor în linia bugetară corespunzătoare;
- întocmirea planului de afaceri;
- întocmirea previziunilor financiare ale afacerii;
- întocmirea studiului de marketing: analiza pieței, produselor, clienților, concurenților, prețurilor;
- întocmirea documentației, a declarațiilor și a anexelor, conform procedurii Programului de finanțare;
- încărcarea în platforma online a tuturor informațiilor și documentelor necesare în vederea depunerii proiectului și/sau depunerea lor în format tipărit;
- elaborare de contestații și/sau clarificări, dacă va fi cazul.

Tarif
Solicită ofertă
Solicită ofertă
Consultanță implementare și monitorizare - asistență la semnarea acordului de finanțare nerambursabilă;
- reprezentarea în relația cu instituția finanțatoare;
- asistență în procedura de realizare a achizițiilor din cadrul proiectului și punerea la dispoziția beneficiarului a documentelor suport;
- verificarea documentelor primite de la beneficiar și furnizorii acestuia;
- întocmirea și depunerea de cereri de plată/rambursare și a documentațiilor specifice decontului;
- asistență pe perioada de monitorizare a activității;
- elaborarea și transmiterea rapoartelor de activitate periodice.
Tarif
Solicită ofertă
Solicită ofertă
Operațiuni Registrul Comerțului

Operațiuni Registrul Comerțului

Suntem alături de tine de la început, în toate etapele importante! Oferim servicii de înființare, modificare, dizolvare SRL, PFA, II, IF. Află mai multe!
Servicii incluse Tarif
Înființare SRL - verificare disponibilitate și rezervare denumire;
- stabilirea obiectului de activitate al societății, conform nomenclatorului CAEN;
- întocmire contract de folosință sediu;
- redactare Act Constitutiv;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- verificare documente terți: bancă, notar etc.
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
700 lei
700 lei
Înființare PFA/II - verificare disponibilitate și rezervare denumire;
- stabilirea obiectului de activitate al societății, conform nomenclatorului CAEN;
- întocmire contract de folosință sediu;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
500 lei
500 lei
Înființare IF - verificare disponibilitate și rezervare denumire;
- stabilirea obiectului de activitate al societății, conform nomenclatorului CAEN;
- întocmire acord de constituire;
- întocmire contract de folosință sediu;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
600 lei
600 lei
Modificări SRL Modificări SRL care presupun rescrierea Actului Constitutiv (modificare denumire, schimbare sediu, schimbare CAEN principal, adăugare/renunțare coduri CAEN, adăugare/retragere asociat, majorare capital social, adăugare/retragere/revocare administrator, transformare SRL-D în SRL etc.)
- verificare disponibilitate și rezervare denumire;
- actualizarea obiectului de activitate al societății, conform nomenclatorului CAEN;
- întocmire contract de folosință sediu;
- redactare decizie asociat unic/hotărâre AGA;
- actualizare Act Constitutiv;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- verificare documente terți: bancă, notar etc.
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului.

* În cazul în care Actul constitutiv nu este întocmit conform dispozițiilor Legii 265/2022, tariful se va majora cu 200 Lei, pentru punerea în acord cu prevederile legale în vigoare. Tarif
800 lei*
800 lei*
Înființare/desființare sediu secundar - redactare decizie asociat unic/hotărâre AGA;
- întocmire contract de folosință sediu secundar;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
400 lei
400 lei
Prelungire valabilitate sediu/sediu secundar - întocmire contract de folosință sediu/sediu secundar sau act adițional, după caz;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
300 lei
300 lei
Suspendare/reluare activitate - redactare decizie asociat unic/hotărâre AGA;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
400 lei
400 lei
Dizolvare SRL Dizolvare SRL
Etapa I
- redactare decizie asociat unic/hotărâre AGA;
- redactare declarație asociați cu privire la activele și pasivele societății;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului.
Etapa II
- verificare documente terți: contabilitate, Monitorul Oficial etc.;
- întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului.
Tarif
1000 lei
1000 lei
Radiere PFA/II/IF - întocmire formulare Registrul Comerțului;
- depunere și ridicare documente Registrul Comerțului. Tarif
300 lei
300 lei
Depunere Declarație privind beneficiarii reali Tarif
200 lei
200 lei
Obținere certificat constatator (online) Tarif
25 lei
25 lei
Alte operațiuni – la cerere Tarif
Solicită ofertă
Solicită ofertă
Asistență înființare ONG

Asistență înființare ONG

Suntem partenerii tăi în fapte bune. Îți oferim asistența de care ai nevoie pentru înființarea ONG-ului, de la alegerea denumirii, până la dobândirea personalității juridice. Află mai multe!
Servicii incluse Tarif
Servicii incluse - verificare disponibilitate și rezervare denumire;
- redactare cerere de înscriere în vederea dobândirii personalității juridice;
- redactare Act Constitutiv;
- redactare Statut;
- întocmire contract de folosință sediu;
- obținere extras de Carte Funciară (online);
- verificare documente terți: bancă, notar etc.
- redactare cereri instanță: cerere definitivare hotărâre și eliberare copii legalizate, cerere eliberare Certificat de Înscriere, cerere eliberare Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
- depunere și ridicare documente Judecătorie;
- pregătire dosar solicitare Certificat de Înregistrare Fiscală;
- depunere și ridicare documente ANAF. Tarif
1500 lei
1500 lei
Alte servicii

Alte servicii

Ne adaptăm constant serviciile, în funcție de nevoile afacerii tale. Îți oferim și alte servicii care să te ajute în administrarea afacerii și în relațiile cu colaboratorii tăi. Află mai multe!
Servicii incluse Tarif
Obținere Extras de Carte Funciara (online) Tarif
30 Lei
30 Lei
Obținere Certificat de Atestare Fiscală Tarif
100 Lei
100 Lei
Obținere Extras din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor Tarif
150 Lei
150 Lei
Alte servicii – la cerere Tarif
Solicită ofertă
Solicită ofertă