Start-Up Nation 2022

Start-Up Nation 2022
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: max. 200.000 Lei
Cofinantare: min. 15% din valoarea eligibilă a proiectului
Perioada de implementare: 12 luni
Beneficiari: IMM-uri – Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și Întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
- Societatea este înființată după 01.01.2020 sau urmează să fie înființată (înainte de depunerea proiectului);
- Nu au datorii la bugetul general consolidat;
- Creează cel puțin 1 loc de muncă, cu normă întreagă (finanțare max. 100.000 Lei) sau 2 locuri de muncă, cu normă întreagă (finanțare max. 200.000 Lei);
- Asociații nu au/au avut calitatea de asociat în altă întreprindere care a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor anterioare Start-Up Nation, Măsura 2 - Granturi pentru capital de lucru sau Schema de ajutor destinată sectorului HoReCa;
- NU sunt eligibile societățile ai căror asociați au deținut societăți pentru care au semnat acord de finanțare la edițiile anterioare ale programului și au înstrăinat mai mult de 49% din părțile sociale.

Activități eligibile - punctaj maxim:
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului;
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic;
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
2363 - Fabricarea betonului;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a;
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
7111 - Activităţi de arhitectură;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată;
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică;
8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

Cheltuieli eligibile:
- Echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe (valoare min. 2.500 Lei) descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate: mijloacele fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie și autoturismele 100% electrice.
Exemple de echipamente ce obțin punctaj la criteriul privind dezvoltarea durabilă (min. 5% din valoarea finanțării nerambursabile): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare - reciclare deșeuri etc.
- Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, fără destinație locativă, inclusiv spații mobile, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice;
- Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;
- Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
- Salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirie pentru spațiul de desfășurare a activității - max. 30.000 Lei - 1 loc de muncă, max. 60.000 Lei - 2 locuri de muncă;
- Pachet digital, care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli: site de prezentare a activității, magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului online, softuri necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete - min. 25.000 Lei. Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul Programului;
- Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale - max. 1.000 Lei/persoană;
- Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului - max. 10.000 Lei;
- Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului;
- Două plăcuțe informative cu însemnele programului - min. 10 Lei - max. 500 Lei. Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul Programului;
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.


Angajamente de respectat:
- Menținerea locurilor de muncă create în cadrul programului pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
- Asociații nu pot înstrăina mai mult de 49% din părțile sociale, de la înscrierea în program până la finalizarea monitorizării;
- Asigurarea activelor corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, cu cesionarea drepturilor către AIMMAIPE;
- Menținerea la loc vizibil a două plăcuțe informative cu privire la programul Start-up Nation.

Distribuie pe: