Granturi sector cultural

Max. 200.000 Euro

Granturi sector cultural
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: Max. 200.000 Euro
Perioada de implementare: max. 6 luni de la data încasării ajutorului de minimis.
Beneficiari: SRL, SA, SNC, SCS, SCA, ONG cu activitate economică

Conditii de eligibilitate:
Finanțare nerambursabilă:
- 20% din baza de calcul (baza de calcul = diferența dintre cifra de afaceri aferentă codurilor CAEN eligibile, înregistrată în anul 2019 comparativ cu anul 2020);
- baza de calcul trebuie certificată și asumată de către un expert contabil sau auditor financiar autorizat.

Condiții de eligibilitate:
- nu se află în insolvență la momentul înscrierii;
- au depus situaţiile financiare anuale aferente anilor 2019, 2020, 2021 și 2022;
- nu fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată.

Activități eligibile:
1820 - Reproducerea înregistrărilor;
4690 - Comerț cu ridicata nespecializat (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
4761 - Comerț cu amănuntul al cărților, în magazine specializate (Limitat exclusiv la vânzarea cărților, realizată prin librării specializate, operate în spații fizice accesibile publicului larg);
4791 - Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);
5811 - Activități de editare a cărților;
5911 - Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
5912 - Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune;
5913 - Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune;
5914 - Proiecția de filme cinematografice;
5920 - Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală;
7420 - Activități fotografice;
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică (Limitat la intermedierea vânzării de bilete online pentru evenimente culturale și/sau artistice);
8552 - Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice etc.);
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole);
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
9003 - Activități de creație artistică;
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
9101 - Activități ale bibliotecilor și arhivelor;
9102 - Activități ale muzeelor;
9103 - Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice și a altor obiective de interes turistic.

Cheltuieli eligibile:
- obligații fiscale și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central;
- orice cheltuieli efectuate și înregistrate în contabilitatea beneficiarului într-o perioadă de maximum 6 luni de la data acordării ajutorului de minimis.

Angajamente de respectat:
- beneficiarii care înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central își iau angajamentul să le achite cu prioritate;
- menținerea activității pentru care s-a obținut finanțarea pentru o perioadă de minim 6 luni de la data ultimei plăți a ajutorului de minimis.

Distribuie pe: