Granturi - HoReCa, Turism și Organizări evenimente

Max. 2.000.000 Euro

Granturi - HoReCa, Turism și Organizări evenimente
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: Pilon 1 - max. 500.000 Euro; Pilon 2 - max. 2.000.000 Euro.
Beneficiari: IMM și întreprinderi mari.

Conditii de eligibilitate:
Pilon 1 - Compensarea creșterii cheltuielilor din exploatare - max. 500.000 Euro, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor din exploatare aferente codului/codurilor CAEN eligibile, pentru perioada Februarie 2022 - Decembrie 2022 (mai puțin cheltuielile cu energia electrică și gazul), certificate printr-un raport de expertiză contabilă;

Pilon 2 - Compensarea creșterii costului eligibil cu energia electrică și/sau gaz în perioada Februarie - Decembrie 2022 - max. 2.000.000 Euro, reprezentând max. 30% din Costul eligibil (CE), calculat conform specificațiilor din Ghidul solicitantului.

Condiții de eligibilitate:
- Societăți înființate cel târziu la 31.12.2020;
- Cod CAEN autorizat cel puțin din data de 01.01.2021 fără întrerupere;
- Deținerea de certificate de clasificare, autorizații de funcționare, autorizații sanitar-veterinare, licențe de turism sau atestate de ghid de turism, după caz.

Activități eligibile:
5510 - Hoteluri și alte facilități de cazare similare;
5520 - Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată;
5530 - Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere;
5590 - Alte servicii de cazare;
5610 - Restaurante;
5621 - Activități de alimentație (catering) pentru evenimente;
5629 - Alte servicii de alimentație n.c.a.;
5630 - Baruri și alte activități de servire a bauturilor;
7911 - Activități ale agențiilor turistice;
7912 - Activități ale tur-operatorilor;
7990 - Alte servicii de rezervare și asistență turistică;
8230 - Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor;
9001 - Activități de interpretare artistică (spectacole);
9002 - Activități suport pentru interpretare artistică (spectacole);
9003 - Activități de creație artistică;
9004 - Activități de gestionare a sălilor de spectacole;
9329 - Alte activitati recreative si distractive n.c.a.

Angajamente de respectat:
- Menținerea activității pentru care au obținut finanțare: minim 12 luni de la încasarea grantului, pentru granturi cu o valoare de până la 200.000 Euro, respectiv minim 24 luni dacă valoarea grantului este peste 200.000 Euro.
- Beneficiarii care înregistrează obligații fiscale restante și alte creanțe bugetare administrate de organul fiscal central își iau angajamentul să le achite cu prioritate, în termenul de monitorizare (12/24 luni).
Distribuie pe: