Femeia Antreprenor 2024

Femeia Antreprenor 2024
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: max. 200.000 Lei
Cofinantare: min. 5% din valoarea cheltuielilor eligibile
Loc de implementare: urban și rural
Perioada de implementare: 12 luni
Beneficiari: IMM-uri – Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și Întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
- IMM-uri cu cel puțin un asociat femeie, care deține cel puțin 50% din părțile sociale;
- Nu au datorii la bugetul general consolidat;
- Creează cel puțin 2 locuri de muncă, cu normă întreagă și le menține cel puțin 12 luni de la emiterea acordului de plată;
- Asociații nu au/au avut calitatea de asociat în altă întreprindere care a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor anterioare ale programului Femeia Antreprenor sau Start-Up Nation 2022.

Cheltuieli eligibile:
- echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe (valoare min. 2.500 lei/buc.) specifice domeniului de activitate pentru care se solicită finanțarea;
- sisteme specifice în scopul obținerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie;
- spații de lucru, spații de producție și spații pentru prestări servicii și comerț, inclusiv spații mobile;
- mijloace de transport;
- mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecție;
- salarii, utilități, chirie, servicii de contabilitate - max. 60.000 lei;
- pagină web, cheltuieli de promovare a paginii web, programe software, echipamente IT, licențe, semnătură electronică etc.
- cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale - max. 5.000 Lei/persoană;
- servicii de consultanță pentru depunerea și implementarea proiectului - max. 10.000 Lei;
- Două plăcuțe informative cu însemnele programului - min. 10 Lei - max. 500 Lei. Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul Programului;
- cheltuieli financiare aferente creditului punte;
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.

Distribuie pe: