Femeia Antreprenor 2022

Femeia Antreprenor 2022
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: max. 200.000 Lei
Cofinantare: min. 15% din valoarea eligibilă a proiectului
Perioada de implementare: 12 luni
Beneficiari: IMM-uri – Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și Întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
- IMM-uri cu cel puțin un asociat femeie, care deține cel puțin 50% din părțile sociale;
- Nu au datorii la bugetul general consolidat;
- Creează cel puțin 2 locuri de muncă, cu normă întreagă;
- Asociații nu au/au avut calitatea de asociat în altă întreprindere care a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor anterioare Start-Up Nation, Măsura 2 - Granturi pentru capital de lucru sau Schema de ajutor destinată sectorului HoReCa.

Activități eligibile - punctaj maxim:
0812 - Extracţia pietrişului şi nisipului; extracţia argilei şi caolinului;
1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre);
1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor;
1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie;
1413 - Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp);
1610 - Tăierea şi rindeluirea lemnului;
1721 - Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton;
1812 - Alte activităţi de tipărire n.c.a.;
2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic;
2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic;
2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii;
2229 - Fabricarea altor produse din material plastic;
2363 - Fabricarea betonului;
2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice;
2550 - Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor;
2562 - Operaţiuni de mecanică generală;
2932 - Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule;
3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a;
3832 - Recuperarea materialelor reciclabile sortate;
6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
6202 - Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei;
6209 - Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei;
6311 - Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe;
7111 - Activităţi de arhitectură;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate;
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializată;
8623 - Activităţi de asistenţă stomatologică;
8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umană.

Cheltuieli eligibile:
- Echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe (valoare min. 2.500 Lei) descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate: mijloacele fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță;
- Echipamente, respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie și autoturismele 100% electrice.
Exemple de echipamente ce obțin punctaj la criteriul privind dezvoltarea durabilă (min. 5% din valoarea finanțării nerambursabile): autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, trotinete, 100% electrice, precum și stațiile de încărcare aferente acestora, pompe de căldură, mini-eoliene, compresoare aer, panouri și / sau sisteme fotovoltaice, panouri solare, stații sortare - reciclare deșeuri etc.
- Pachet digital, care poate să conțină una sau mai multe din următoarele cheltuieli: site de prezentare a activității, magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului online, softuri necesare desfășurării activității, semnătură electronică, echipamente IT, tehnică de calcul tip PC, unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncțională, inclusiv sisteme portabile, licențe necesare desfășurării activității, telefoane smart, tablete - min. 25.000 Lei. Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul Programului;
- Două plăcuțe informative cu însemnele programului - min. 10 Lei - max. 500 Lei. Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie în cadrul Programului;
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.

Angajamente de respectat:
- Menținerea locurilor de muncă create în cadrul programului pentru cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului;
- Asociații nu pot înstrăina mai mult de 49% din părțile sociale, de la înscrierea în program până la finalizarea monitorizării;
- Asigurarea activelor corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, cu cesionarea drepturilor către AIMMAIPE;
- Menținerea la loc vizibil a două plăcuțe informative cu privire la programul Femeia Antreprenor.

Distribuie pe: