Digitalizare IMM

Max. 100.000 Euro

Digitalizare IMM
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: max. 30.000 Euro microîntreprinderi; max. 50.000 Euro întreprinderi mici; max. 100.000 Euro întreprinderi mijlocii.
Cofinantare: 10% din valoarea eligibilă a proiectului.
Loc de implementare: urban și rural.
Perioada de implementare: max. 12 luni (cu posibilitate de prelungire 6 luni pentru motive întemeiate), cel târziu până la 30.06.2025.
Beneficiari: IMM-uri – Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și Întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
- IMM-uri înființate cel târziu la 31.12.2021;
- Cod CAEN autorizat cel târziu la data de 31.12.2021;
- Nu se aflau în dificultate în 2022;
- Nu au avut activitatea întreruptă/ suspendată în 2022;
- Au înregistrat profit din exploatare în 2022;
- Nu au desfășurat în anul 2022 activități în domeniul IT (CAEN 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312, 6399);
- Nu are obligații de plată nete neachitate în termen către bugetul de stat și bugetul local și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal


Cheltuieli eligibile:
- servicii de consiliere/analiză pentru identificarea soluțiilor tehnice de care are nevoie IMM-ul, cu condiția ca soluțiile tehnice identificate și descrise în documentația tehnică realizată, să facă obiectul investițiilor din cadrul proiectului;
- achiziționare de hardware TIC, de echipamente pentru automatizări și robotică integrate cu soluții digitale și a altor dispozitive și echipamente aferente, inclusiv pentru E-commerce, IoT (Internet of Things), tehnologii blockchain etc., precum și cheltuieli de instalare, configurare și punere în funcțiune;
- cheltuieli aferente realizării rețelei LAN/WiFi;
- achiziționarea și/sau dezvoltarea și/sau adaptarea aplicațiilor/licențelor software, cheltuieli pentru configurarea și implementarea bazelor de date, migrarea și integrarea diverselor structuri de date existente, pentru gestiune financiară, gestiunea furnizorilor, resurse umane, logistică, cheltuieli pentru implementarea RPA (Robotic Process Automation), ERP (Enterprise Resource Planning), CRM (Customer Relationship Management), pentru sisteme IoT (Internet of Things) și AI (Artificial Intelligence), tehnologii blockchain, soluții E-Commerce etc. și integrarea acestora în BTP (Business Technology Platform), acolo unde este cazul;
- achiziționare website de prezentare a companiei;
- achiziționare/închiriere pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului a unui nume de domeniu nou;
- servicii de trecere a arhivelor din analog/dosare/hârtie în digital indexabil;
- servicii de tip Cloud Computing pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
- servicii pentru consolidarea securității cibernetice aplicabile pentru software/găzduire/rețele, pe perioada de implementare și durabilitate a proiectului;
- serviciile de auditare tehnică IT (elaborare raport tehnic IT);
- instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii. Cursurile de compentențe digitale trebuie să fie acreditate ANC și/sau cu recunoaștere națională/internațională (cheltuială obligatorie) - maxim 10% din valoarea finanțată.

Angajamente de respectat:
- numărul de angajați în anul 3 de durabilitate trebuie să fie cel puțin egal cu cel din 2022;
- instruirea personalului care va utiliza echipamentele TIC și cursuri în domeniul IT pentru persoanele responsabile cu conducerea și controlul întreprinderii;
- îndeplinirea până la finalul implementării a minim 6 dintre criteriile de intensitate digitală (DESI*) - certificate printr-un raport de audit;
- să menţină investiţia realizată (asigurând mentenanţa şi serviciile asociate necesare) în perioada de durabilitate (3 ani);
- să respecte obligaţiile prevăzute în PNRR pentru implementarea principiului „Do No Significant Harm” (DNSH);
- reciclarea echipamentelor achiziționate în cadrul proiectului la sfârșitul de viață a acestora;
- implementarea din surse proprii a activităților obligatorii de informare și publicitate aferente proiectului.

* Criterii de intensitate digitală, conform Indicelui economiei și societății digitale (DESI):
1. Mai mult de 50% dintre persoanele angajate folosesc computere cu acces la internet în scopuri de afaceri (câte un user diferit pentru fiecare angajat care utilizează computerul);
2. Utilizarea unui pachet software ERP pentru a partaja informații între diferite zone funcționale comerciale;
3. Viteza maximă de download contractată a celei mai rapide conexiuni de internet la linie fixă este de cel puțin 30 Mb/s;
4. Vânzările on-line au reprezentat mai mult de 1% din cifra de afaceri totală și vânzările web către consumatori privați (B2C) mai mult de 10% din vânzările web (raportat la perioada de depunere a proiectului);
5. Utilizarea IoT;
6. Utilizează cel puțin o rețea socială (întreprinderile care folosesc rețelele sunt considerate cele care au un profil de utilizator, un cont sau o licență de utilizator în funcție de cerințele și tipul de social media; întreprinderile care plătesc exclusiv pentru postarea de reclame (anunțuri banner) fie direct către proprietarul rețelei sociale (de exemplu, Facebook, Twitter etc.), fie indirect prin intermediul întreprinderilor care oferă servicii online pentru postarea automată a mesajelor publicitare pe rețelele sociale (de exemplu, SoKule etc.) sunt excluse pentru acest criteriu);
7. Utilizarea CRM;
8. Cumpărarea de servicii cloud computing sofisticate sau intermediare (este un model care permite oricând, convenabil și/sau la cerere acces prin rețea la un grup partajat de resurse de calcul configurabile - de ex. rețele, servere, stocare, aplicații și servicii - care pot fi rapid furnizate și lansate cu un efort minim de management sau cu o interacțiune minimă de la un furnizor de servicii. Există trei modele de servicii de cloud computing: Software ca serviciu (SaaS), Platformă ca serviciu (PaaS) și Infrastructură ca un serviciu (IaaS));
9. Utilizarea tehnologiei de AI;
10. Cumpărarea de servicii de cloud computing utilizate pe internet;
11. Vânzări prin comerț electronic de cel puțin 1% din total vânzări (în vânzările de bunuri sau servicii prin comerț electronic, comanda este plasată prin site- uri web, aplicații sau mesaje de tip EDI prin metode special concepute pentru a primi comenzi. Plata se poate face online sau offline. Comerțul electronic nu include comenzile scrise prin e-mail);
12. Utilizarea a două sau mai multe rețele sociale.


Distribuie pe: