Comerț și Servicii 2022

Comerț și Servicii 2022
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: max. 300.000 Lei
Cofinantare: min. 25% din valoarea eligibilă a proiectului
Loc de implementare: urban și rural
Perioada de implementare: 12 luni
Beneficiari: IMM-uri – Microîntreprinderi, Întreprinderi mici și Întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
Condiții de eligibilitate și punctaj maxim:
- Solicitantul este IMM înființat până la data de 31.12.2019;
- Nu are datorii la bugetul general consolidat, solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili;
- Societatea a obținut profit net la 31.12.2021;
- Întreprinderea are un nr. mediu de cel puțin 3 angajați la 31.12.2021;
- Creează cel puțin 2 locuri de muncă, cu normă întreagă pentru absolvenți începând cu anul 2019, persoane cu dizabilități, persoane defavorizate sau refugiați din Ucraina;
- Echipamentele tehnologice reprezintă mai mult de 60% din valoarea cheltuielilor eligibile;
- Codul CAEN pentru care aplică este autorizat de minim 24 luni;
- Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă;
- Asociații nu au/au avut calitatea de asociat/acționar în altă întreprindere care a beneficiat de finanțare nerambursabilă în cadrul edițiilor Start-Up Nation, Măsura 2 - Granturi pentru capital de lucru sau Schema de ajutor destinată sectorului HoReCa.

Activități eligibile - punctaj maxim:
4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară;
4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale;
4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor;
4321 - Lucrări de instalaţii electrice;
4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat;
4511 - Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone);
4520 - Întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
4531 - Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule;
4639 - Comerţ cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4646- Comerţ cu ridicata al produselor farmaceutice;
4649 - Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc;
4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente;
4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare;
4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat;
4711 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi şi tutun;
4719 - Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare;
4730 - Comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate;
4773 - Comerţ cu amănuntul al produselor farmaceutice, în magazine specializate;
4791 - Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet;
5229 - Alte activităţi anexe transporturilor;
5610 - Restaurante;
6201 - Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client);
6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate;
7022 - Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management;
7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;
7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate.


Cheltuieli eligibile:
- Echipamente tehnologice din categoria mijloacelor fixe (valoare min. 2.500 Lei) descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3. din H.G. 2139/2004. În categoria echipamentelor tehnologice eligibile sunt asimilate: mijloacele fixe pentru locurile de joacă, săli de sport, fitness, drone, x-body și de forță, echipamente respectiv sisteme specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme care utilizează surse regenerabile de energie și autoturismele 100% electrice;
- Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de comerț/servicii şi spaţii de depozitare, fără destinație locativă, inclusiv spații mobile;
- Mijloace de transport: autoturisme (max. 50.000 Lei, exceptând autoturismele 100% electrice), elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială;
- Mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale conform grupei nr. 3 din HG 2139/2004;
- Salarii, utilități, servicii de contabilitate și chirie pentru spațiul de desfășurare a activității (max. 10.000 Lei);
- Pachet digital, care să conțină minim: site de prezentare a activității sau magazin online, cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, cheltuieli de promovare a site-ului/magazinului online, un soft necesar desfășurării activității și semnătură electronică. - max. 25.000 Lei; Aceasta reprezintă o cheltuială obligatorie. Opțional și suplimentar, pachetul digital poate conține și echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, telefoane smart, tablete;
- Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi/sau pentru implementarea proiectului - max. 8.000 Lei;
- Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului;
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.

Angajamente de respectat:
- Păstrarea nr. efectiv al locurilor de muncă existente la data înscrierii online, aferente angajaților pe durată nedeterminată, indiferent de norma de muncă și nr. efectiv al locurilor de muncă create prin program, pe o perioadă de 2 ani după finalizarea proiectului;
- Menținerea investiției pentru o perioadă de minim 3 ani începând cu anul următor semnării acordului de finanțare;
- Asigurarea activelor corporale achiziționate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani, cu cesionarea drepturilor către AIMMAIPE;
- Menținerea la loc vizibil a două plăcuțe informative cu privire la programul Comerț și Servicii.

Distribuie pe: