Casa Verde 2023

Casa Verde 2023
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: 20.000 Lei
Cofinantare: 2.000 Lei
Perioada de implementare: max. 12 luni de la aprobarea cererii de finanțare/semnarea contractului de finanțare
Beneficiari: persoane fizice și unități de cult

Conditii de eligibilitate:
PERSOANE FIZICE:
- au domiciliul în România, la adresa unde se va implementa proiectul;
- sunt proprietari ai imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
- nu au obligații restante la bugetul de stat şi la bugetul local;
- destinația construcției, așa cum reiese din extrasul de carte funciară, este exclusiv pentru locuință;
- imobilul nu este afectat de sarcini în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice (excepţie - ipotecă imobiliară);
- nu au mai obținut sau nu urmează să obțină finanțare pentru același imobil în cadrul edițiilor anterioare ale programului și nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanțare.

UNITĂȚI DE CULT:
- sunt proprietari ai imobilului pe care se amplasează sistemul de panouri fotovoltaice;
- nu au obligații restante la bugetul de stat şi la bugetul local;
- cheltuielile eligibile pentru care solicită finanțarea nu fac obiectul unui alt program de finanțare.

Cheltuieli eligibile:
a) achiziţia sistemului de panouri fotovoltaice, având următoarele componente principale:
- panouri fotovoltaice - cu o putere însumată instalată de minim 3 kW;
- invertor - putere instalată - minim 3,0 kW;
- structura de susţinere a sistemului - capabilă să susţină tot sistemul şi adaptată zonei unde va fi instalată;
- tablou electric curent continuu / curent alternativ - pentru racordul la instalaţia existentă;
- instalația de legare la pământ;
- sistemul de protecție contra descărcărilor atmosferice.
b) montajul sistemului de panouri fotovoltaice;
c) TVA aferentă cheltuielilor eligibile.


Angajamente de respectat:
- să menţină în funcţiune sistemul de panouri fotovoltaice;
- să nu afecteze investiţia finanţată şi funcţionarea acesteia prin modificarea imobilului;
- în cazul înstrăinării imobilul, beneficiarul se obligă să informeze potențialii terți dobânditori cu privire la situaţia acestuia și să depună diligențele în vederea preluării de către aceștia a obligațiilor prevăzute în ghidul de finanțare.;
- să nu înstrăineze imobilul în favoarea unei persoane juridice sau a unei entităţi care desfăşoară activităţi economice (excepţie - ipotecă imobiliară);
- să respecte legislaţia în domeniu, privind livrarea surplusului în sistemul energetic naţional;
- să păstreze documentele încărcate la momentul înscrierii în aplicație până la finalul perioadei de monitorizare;
- să informeze vizual publicul privind instalarea sistemului de panouri fotovoltaice, conform dispoziției președintelui AFM.Distribuie pe: