Ajutor de stat - 500.000 Euro

Ajutor de stat - 500.000 Euro
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: Max. 500.000 Euro
Beneficiari: Persoane juridice (SRL, SA etc.), PFA, II, IF

Conditii de eligibilitate:
Activități eligibile:
- 1061 - Fabricarea produselor de morărit;
- 1041 - Fabricarea uleiurilor și grăsimilor;
- 1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor;
- 1091 - Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă.

Condiții de eligibilitate:
- să constituie în perioadele menționate stocuri necesare procesării, respectiv:
- grâu - 15 August 2022 - 1 Noiembrie 2022;
- porumb - 1 Septembrie 2022 - 1 Noiembrie 2022;
- floarea-soarelui - 15 August 2022 - 1 Noiembrie 2022;
- lapte crud materie primă - 15 August 2022 - 1 Noiembrie 2022;
- materii prime pentru furaje combinate (grâu/orz/porumb/soia/rapiță) 15 August 2022 - 1 Noiembrie 2022.

- să dețină autorizație de mediu/autorizație integrată de mediu sau autorizație sanitar-veterinară/certificat de înregistrare, după caz, sau în lipsa acestora să declare pe propria răspundere datele referitoare la capacitatea operațională de măciniș/procesare a unității;
- să prezinte un raport lunar de producție din anul 2022;
- codul/codurile CAEN pentru care solicită ajutorul de stat să fie autorizate;
- să prezinte facturi/file din carnetul de comercializare a produselor agricole, aferente pentru constituirea stocurilor și emise în perioadele menționate anterior;
- să nu se afle în reorganizare, lichidare sau faliment.

Cheltuieli eligibile:
Stocuri necesare procesării: grâu, porumb, floarea-soarelui, lapte crud, materii prime pentru furaje, după caz.

Angajamente de respectat:
Beneficiarul se obligă să nu vândă stocurile de materie primă pentru care a beneficiat de finanțare.

Termen limită depuneri - 09.12.2022
Distribuie pe: