4.1.1-C1-Granturi investiții

4.1.1-C1-Granturi investiții
Categorie: Programe nationale
Valoare finantare: 50.000 Euro - 200.000 Euro (max. de 5 ori cifra de afaceri din 2019).
Cofinantare: 5% - microîntreprinderi, 10% întreprinderi mici, 15% întreprinderi mijlocii.
Perioada de implementare: până la 31.12.2023.
Beneficiari: Microîntreprinderi, întreprinderi mici și întreprinderi mijlocii

Conditii de eligibilitate:
Condiții de eligibilitate:
- Solicitantul este IMM înființat până la data de 31.12.2018;
- Cifră de afaceri de min. 10.000 Euro în 2019;
- Profit din exploatare în 2019;
- Nu a fost în dificultate în 2019;
- Codul CAEN a fost autorizat la 31.12.2019;
- Proiectul prezintă o componentă de dezvoltare durabilă în valoare de min. 20% din valoarea proiectului.

Domenii de activitate eligibile:
85 - Învățământ;
86 - Activități referitoare la sănătatea umană;
87 - Servicii combinate de îngrijire medicală ți asistență socială, cu cazare;
88 - Activități de asistență socială, fără cazare;
95 - Reparații de calculatoare, de articole personale și de uz gospodăresc;
96 - Alte activități de servicii.

Cheltuieli eligibile:
- Renovare/modernizare spații de producție/servicii - doar lucrări exceptate de la autorizare;
- Achiziție utilaje, echipamente tehnologice, instalații de lucru, echipamente IT, tehnologii software, mobilier, birotică;
- Achiziție mijloace de transport care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție;
- Achiziție instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie;
- Proiectare și asistență tehnică;
- Achiziție brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice (max. 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale);
- Servicii de consultanță pentru depunerea și implementarea proiectului (max. 5.000 Euro);
- Activități obligatorii de publicitate și informare (max. 5.000 Lei);
- TVA aferentă cheltuielilor eligibile - pentru neplătitorii de TVA.

Angajamente de respectat:
- Desfășurarea activității pentru care a obținut finanțare minim 3 ani după perioada de implementare;
- Creșterea productivității muncii cu min. 15% în anul 3 de sustenabilitate, față de anul 2020.

Perioadă de depunere: 7 zile calendaristice (perioadă estimativă 16.08.2022 - 22.08.2022).

Distribuie pe: